Contactar

Sushi Books
(Rinoceronte Editora, SLU)
Avenida de Lugo, 15
36940 Cangas do Morrazo
falame@sushibooks.es
Tlfno.: +34 986 168028 +34 986 168029

Responsable de tratamento: Os seus datos serán tratados por RINOCERONTE EDITORA, SLU, con domicilio social en AVENIDA DE LUGO, 15, BAIXO, 36940 Cangas do Morrazo (Pontevedra)

Finalidade e lexitimación: Os seus datos serán tratados para fins especificados no motivo de contacto e poder darlles resposta ás súas peticións ou consultas, con base legal no consentimento expreso.

Cesións: non serán concedidos a terceiros salvo obriga legal.

Prazo: Os seus datos serán tratados o tempo estritamente necesario para o cumprimento da finalidade ou finalidades concretas que motivaron a súa recollida, até a perda de relevancia do seu uso ou, en todo caso, até que sexan cancelados en resposta ao exercicio por parte do seu titular dos dereitos correspondentes.

Dereitos: Informámoslle que pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos a través deste formulario de contacto ou dirixíndose ao seguinte enderezo de correo electrónico: info@rinoceronte.gal, ou tamén por escrito, axuntando unha copia dun documento acreditativo da súa identidade ao enderezo: AVENIDA DE LUGO, 15, BAIXO, 36940 Cangas do Morrazo (Pontevedra)

Información adicional: Pode consultar a información adicional e detallada sobre a Protección de datos na nosa Política de Privacidade.