novidades

coleccións

autores sobre nós


Juan-García Aguado, José María de

José María de Juan-García Aguado é doutor enxeñeiro naval e catedrá- tico de E.U. do Departamento de Construcións Navais da Universi- dade da Coruña. Desenvolveu unha ampla actividade profesional no es- taleiro Astano S.A. de Ferrol e reali- zou traballos de investigación no campo da arquitectura naval en ma- deira.


Obras de Juan-García Aguado, José María de


A carpintería de ribeira en Galicia (1940-2000)
Aviso legal e política de privacidade