novidades

coleccións

autores sobre nós

Superdicionario Castelán-Galego

O Superdicionario Castelán-Galego constitúe un instrumento para guiar a aqueles que a diario traballan coa lingua galega. Esta obra lexicográfica toma como base para a súa elaboración o Dicionario Castelán-Galego da Real Academia Galega, mais presenta un valor engadido: o incremento de entradas e acep- cións ata os 27.000 artigos, a inclusión de 17.000 locucións e 2.500 topónimos, e o seu sometemento a un uso real e intensivo ó longo de cinco anos de intenso traballo tradutolóxico con distintos materiais literarios, científicos, educativos e técnicos na nosa editorial. As solucións lingüísticas que achegamos, contrastadas no seu momento co Termigal, o CORGA, o VOLGA, así como con distintas obras lexicográficas, dan forma a unha ferramenta eminentemente práctica que quere servir de axuda a quen traduce frecuentemente do castelán ó galego, ou ten un maior dominio expresivo en castelán, e quere acadar unha competencia semellante na nosa lingua.

            

Equipo Morgante

ISBN: 978-84-15166-13-9
Nº Páxinas: 434
Formato: Rústica
Medidas: 170 x 240 mm
PVP: 36,00 €
                              

Aviso legal e política de privacidade