novidades

coleccións

autores sobre nós

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Juan-García Aguado, José María de

José María de Juan-García Aguado é doutor enxeñeiro naval e catedrá- tico de E.U. do Departamento de Construcións Navais da Universi- dade da Coruña. Desenvolveu unha ampla actividade profesional no es- taleiro Astano S.A. de Ferrol e reali- zou trab...

Aviso legal e política de privacidade