Heródoto

Heródoto arredor do 485 a. n. e. nunha colonia doria da franxa costeira meridional de Asia Menor, Halicarnaso, emprazada fronte á illa de Cos.

A obra de Heródoto, os nove libros das Historias, son, xunto coa obra de Tucídides e Xenofonte, os piares da historia occidental e forman parte do canon máis sobranceiro da literatura universal. Nelas están os referentes culturais, a historia e os recursos literarios narrativos que constitúen o fondo inesgotable ao que acoden os creadores literarios e os propios historiadores unha e outra vez para dar forma ás súas creacións.

Historias (Libros I e II)