Anónimo

Cancioneiros dos goliardos (Cancioneiro de Cambridge. Cancioneiro de Arundel. Cancioneiro de Ripoll)
O duque Ernesto
CANTAR DE RUODLIEB
CANTAR DE VALTARIO
HISTORIA DO NOBRE PONTO, QUE FOI REI DE GALIZA E DE BRETAÑA
SIR GAWAIN E O CABALEIRO VERDE
BEOWULF
SAGA DOS GROENLANDESES. SAGA DE ERIK O ROXO
NOVELINO