SERVIZOS


Tradución

· Linguas de traballo principais: galego, castelán, inglés, francés, italiano. Tamén: portugués, checo, ruso, alemán.

· Coñecemento de Trados e outras ferramentas tradutolóxicas.

· Materiais didácticos e pedagóxicos.

· Subtitulos de películas e outros materiais audiovisuais.

· Contidos web e multimedia.Revisión e corrección estilística, normativa e ortotipográfica

· Revisión de orixinais e traducións.

· Revisión de probas en papel e corrección en soporte informático [Quark, Indesign, Illustrator, Freehand].

· Adecuación á normativa oficial vixente da lingua galega.

· Comprobación de referencias.Produción editorial

· Edición de libros, catálogos e revistas.

· Impresión offset.

· Impresión dixital a demanda.


Xestión de contidos

· Documentación para monográficos e exposicións.

· Xeración de materiais didácticos e pedagóxicos.

· Creación literaria e xornalística.

· Ilustracións [libros de texto, revistas, etc.].