CLIENTES


· Concello da Coruña

· Complexo Hospitalario de Santiago

· Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia

· Colexio Oficial de Arquitectos de Madrid

· Ediciones SM

· Edicións Xerais

· Editorial Galaxia

· Fundación Luis Seoane

· Seprotec

· Imaxe Nova de Comunicación

· Universidade de Santiago

· Universidade de Vigo

· Xunta de Galicia

· Xerme Edicións