Política de privacidade

Política de privacidade

COMUNICACIÓNS ELECTRÓNICAS

 • No caso de recibir comunicacións a través destes medios (correos electrónicos, mensaxes de resposta automatizada de formularios e outros sistemas de comunicación), informámolo de que as mensaxes se dirixen exclusivamente ao seu destinatario e poden conter información privilexiada ou confidencial. Se non é vostede o destinatario indicado, queda notificado de que a utilización, a divulgación e/ou a copia sen autorización está prohibida en virtude da lexislación vixente.
 • De conformidade co establecido na Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, e mais na Directiva 2002/58/CE, comunicámoslle que, no suposto de que non desexe recibir nin comunicacións nin informacións de índole comercial mediante este sistema de comunicación electrónica, nolo indique a través desta mesma vía, especificando no asunto “BAIXA COMUNICACIÓNS COMERCIAIS”, co gallo de que os seus datos persoais sexan dados de baixa da nosa base de datos. A súa solicitude será accionada nun prazo de 10 días desde o seu envío. No caso de que non recibamos unha contestación expresa pola súa parte, entenderemos que acepta e autoriza que a nosa empresa continúe realizando as devanditas comunicacións.

RESPONSABLES DE TRATAMENTO:

 • En cumprimento coa lexislación vixente en Protección de Datos, indicámoslle que os datos persoais que vostede nos facilite de forma voluntaria, a través de calquera dos nosos medios de recollida de información, serán incorporados a tratamentos automatizados e/ou manuais.
 • O Responsable dos devanditos tratamentos é RINOCERONTE EDITORA S.L.U., con CIF/DNI B36501880, cuxas finalidades son: Xestión de contactos con clientes, realización de orzamentos e facturas de servizos/produtos; cumprimento de obrigas contables e fiscais; xestión laboral e outras xestións cos traballadores, xestións comerciais. Os datos serán conservados mentres dure a relación que xera o antedito tratamento, ou durante os anos necesarios para o cumprimento das obrigas legais.
 • Informámolo de que toda a información que nos facilita será tratada indistintamente polos responsables de tratamento indicados para as finalidades que se refiren a continuación.
 • Os datos proporcionados conservaranse, polo xeral, mentres se manteña a relación que xerou o tratamento, ou ben durante os anos necesarios para cumprir coas obrigas legais (ver en cada finalidade o prazo de conservación).
 • Os datos non serán cedidos a terceiros, agás nos casos en que exista unha obriga legal.
 • Vostede poderá solicitar a tutela sobre os seus dereitos que afecten ao tratamento dos seus datos persoais ante a Axencia Española de Protección de Datos: c/ Jorge Juan, 6 28001 – Madrid – FAX:  914483680 – TLFNO.: 901 100 099 – E-mail: ciudadano@agpd.es
 • Se desexa máis información a respecto do tratamento dos seus datos, rectificar aqueles que sexan inexactos, opoñerse e/ou limitar algún tratamento que considere non necesario, ou ben solicitar a cancelación do tratamento cando os datos xa non sexan precisos, pode dirixirse por escrito (acreditando sempre a súa identidade) a: RINOCERONTE EDITORA S.L.U. en AVENIDA DE VIGO, 103, OFICINA 7, 36940 – CANGAS DO MORRAZO (PONTEVEDRA).

FINALIDADES DOS TRATAMENTOS DE DATOS:

 • Detallamos a continuación as finalidades dos tratamentos de datos levados a cabo por algún ou por todos os Responsables de Tratamento que se enumeraron anteriormente:
  • XESTIÓN LABORAL: Xestión da relación laboral cos empregados; tratamento dos datos necesarios para o mantemento da relación laboral: xestión de nóminas, formación… Os datos proporcionados conservaranse durante os prazos previstos pola lexislación fiscal e laboral, así como os requiridos para o cumprimento das obrigas legais.
  • XESTIÓN FISCAL CONTABLE: Xestión dos datos necesarios para o cumprimento das obrigas fiscais e contables da empresa. Os datos conservaranse durante os prazos previstos pola lexislación fiscal.
  • XESTIÓN DE CLIENTES: Poder prestar os servizos contratados e facturalos. Os datos proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación comercial, ou ben durante os anos necesarios para cumprir coas obrigas legais.
  • XESTIÓN DE POSIBLES CLIENTES: Poder enviarlles a posibles clientes publicidade relacionada cos nosos produtos e servizos a través de calquera medio dispoñible, enviar orzamentos de servizos e/ou produtos e convidalos a eventos do seu interese. Os datos proporcionados conservaranse mentres non se solicite a cesación do devandito tratamento.